کادر اجرایی مسابقات

  • جمعه , ۱۷ دی ۱۳۹۵


کادر اجرایی سمابقات متشکل از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و دانشجویان علاقه مند می باشد که به صورت شبانه روزی زحمت می کشند تا مسابقات به بهترین نحو برگزار شود.

کادر اجرایی مسابقات