برنامه زمانی مسابقات

  • دوشنبه , ۱۶ اسفند ۱۳۹۵


مراسم افتتاحیه: 18 اسفند ساعت 8 صبح;
شروع مسابقات : 18 اسفند ساعت 8:30 صبح
خاتمه ی مسابقات : 20 اسفند ساعت 8:30 صبح;

مراسم اختتامیه : پس از خاتمه ی مسابقات و استراحتی کوتاه ساعت 9:30 در سالن غیاث الدین جمشید کاشانی واقع در دانشگاه آزاد واحد کاشان برگزار میگردد.
برنامه زمانی مسابقات