حضور ریاست محترم آموزش و پرورش کاشان جناب آقای خدمتی و هیئت همراه در سالن

  • پنجشنبه , ۱۹ اسفند ۱۳۹۵


جناب آقای خدمتی ریاست محترم آموزش و پرورش کاشان همراه با آقای حکیمیان معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش، جناب آقای عصار مدیر گروه آموزشی آمورش و پرورش و همچنین آقای امیر شاهی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش نیاسر و برزک امروز صبح از سالن مسابقات دیدن فرموده و با تیم های لیگ دانش آموزی به گفت و گو پرداختند .حضور ریاست محترم آموزش و پرورش کاشان جناب آقای خدمتی و هیئت همراه در سالن