پنجمین دوره مسابقات بین المللی بازی سازی رایانه ای IRANGDC2017

لطفا، ورودی ها را با دقت وارد نمایید.

لطفا قبل از ثبت نام اطلاعیه ها و هزینه ها را مطالعه نمایید

ثبت نام تیم

هر تیم شامل حداقل 2 عضو و حداکثر 5 عضو

در صورتیکه آزاد شرکت می کنید، این فیلد را خالی بگذارید